Nasjonale sjekklister for byggesak

Nasjonale sjekklister for byggesaksforskriften §5-4 og Veiledning til byggesakforskrift (SAK10)

For utviklere og leverandører er sjekklistene tilgjengelig som API på /api/sjekkliste og dokumentasjon på fellestjenester bygg

Under kan en velge søknadstype som en ønsker å vise sjekkliste for

Velg søknadstype
Velg milepel
Velg tiltakstype
Vis resultat
{{selectedSchemaType.Text}} inneholder {{listElements.length}} hovedsjekkpunkter
Id
Sjekk
Resultat
Type sjekk
Tema
Lovhjemmel
Milepel
Regel